Waterschapwerken

Voor Waterschap Noorderzijlvest voeren wij sinds 1990 diverse werkzaamheden uit wat varieert van maaikorven, baggeren, maaidammen en beschoeiing aanleggen, nieuwe kade's ( natuurvriendelijk ) nieuwe inlaat en stuw maken.