Nieuws

Hogelandster aan het woord

Beukema Grondwerken in Grondig

Bron: Grondig 
Nummer 10- Jaargang 2018
Datum: 19-12-2018


Beukema Grondwerken BV baggert maren Noord GroningenBron: Noorderkrant 
Datum: 17-10-2018

ONDERDENDAMBeukema Grondwerken uit Onderdendam heeft onlangs de definitieve gunning van het Waterschap Noorderzijlvest voor het baggeren van de Maren in Noord-Groningen.

Een omvangrijk project, waarbij naast de technische expertise het omgevingsmanagement een grote rol speelt. Na een langdurige en intensieve aanbestedingsperiode op basis van Best Value heeft Beukema het project met klinkende cijfers binnen weten te slepen.

Directeur Janny Beukema, die in 2012 uit het onderwijs in het bedrijf stapte, is blij met dit resultaat. . „Het lijkt misschien een onlogische stap om zo’n carrière switch te maken, maar zo zie ik dat zelf helemaal niet. Ik ben vanuit het onderwijs gewend om heel procesmatig te werken. Dossiers nauwgezet bijhouden, werken volgens procedures; het is voor mij gesneden koek. Daarnaast vind ik het ontzettend leuk om met mensen om te gaan. Probeerde ik vroeger het beste uit de kinderen te halen; nu probeer ik beste uit ons personeel te halen, zodat we samen als bedrijf nog verder kunnen groeien.”

“Wij hebben door de jaren heen ontzettend veel ervaring opgedaan in het baggeren. Ooit zijn we klein begonnen in het loonwerk, daarna hebben we ons door de jaren heen steeds verder ontwikkeld. We zijn als het ware in het werk gegroeid. Het loonwerk hebben we afgestoten en we zijn verder gegaan in het grondwerk; met name het baggeren is nu echt ons specialisme. Daarom is dit project ons echt op het lijf geschreven. We zijn gevestigd in de regio en doen hier veel werkzaamheden, we hebben de expertise en we kunnen alle werkzaamheden zelf uitvoeren. Kortom; alle ingrediënten zijn aanwezig om dit project succesvol uit te voeren.”

De aanbesteding werd op basis van Best Value heeft gezorgd voor nieuwe inspiratie. “De technische expertise hebben we in huis, daar twijfelden we absoluut niet aan. De manier van aanbesteden was echter geheel nieuw voor ons. We hadden nog nooit een Best Value Project gedaan en hadden zelf geen idee hoe we dit moesten aanpakken. Toch hebben we er heel bewust voor gekozen om ons voor dit project in te schrijven en de uitdaging aan te gaan. We willen steeds beter worden en ons blijven ontwikkelen. En daar moet je soms nieuwe wegen voor inslaan. We hebben adviesbureau Syntera uit Winschoten in de arm genomen om ons te begeleiden. Samen zijn we ingestapt en ons volledig gegeven om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. We hadden veel vragen, maar zij hadden nog veel meer vragen voor ons. Elke keer wisten ze ons weer scherper te krijgen en nog meer focus aan te brengen in ons plan. Omdat ze steeds weer lieten zien dat ze in ons geloofden, gingen wij ook echt in onszelf geloven. Zij gaven ons zoveel vertrouwen en dan kun je echtveel meer dan je zelf denkt.”

De aanbestedingsprocedure bestond, naast de in te dienen documenten, uit een interview met de sleutelfunctionarissen. „Het was voor mij een uitgemaakte zaak dat Roelf (Beuekma, red.) het interview op zich zou nemen, hij is immers de expert. Hij kan precies uitleggen waarom we bepaalde keuzes hebben gemaakt wat betreft het werk. Toen kwam Syntera met het voorstel om mij ook een interview te laten doen. Het eerste wat ik dacht was: Nee dat kan ik niet, dat is niets voor mij. Langzamerhand zag ik in dat mijn expertise op gebied van procesmatig werken en kwaliteitsborging ook van essentieel belang voor het project is. Ik werd hierdoor echt getriggerd; ik ging het interview doen, dus nu wilde ik mij bewijzen ook! Samen zijn we aan de slag gegaan om het interview zo goed mogelijk voor te bereiden. We hebben een training gehad, we hebben samen geoefend. Ik vond het zo spannend dat ik er nachten wakker van heb gelegen. Soms dacht ik: ik stop er mee. Gelukkig zijn we door gegaan en hebben we met allebei een 10 maximaal gescoord.”

Start energie coƶperatie EnergieK Onderdendam

Bron: HogelandNieuws
Datum: 11-10-2018

ONDERDENDAM – Het zonnedak van de Onderdendamse energiecoöperatie ‘EnergieK Onderdendam’ is woensdag feestelijk, doch bescheiden geopend. Middels een – ietwat lastig ogende – handeling zette Janny Beukema de ‘groene energiefabriek’ officieel in werking.  

Beukema Grondwerken stelde een dak van zijn loodsen beschikbaar voor de zonnepanelen, maar na de inventarisatie in het dorp bleek de animo zo groot, dat niet één, maar twee daken belegd konden worden met zonnepanelen. Maar liefst 29 huishoudens – goed voor 327 zonnepanelen – zijn lid van de coöperatie en wekken daarmee hun elektriciteit duurzaam en collectief op.

Voorzitter van de coöperatie Rob Biermasz heette de genodigden – hoofdzakelijk participanten – van harte welkom en liep nog even het traject – start begin 2017 – naar deze heuglijke dag door. Daarna liet hij met gepaste trots Janny Beukema de ‘openingshandeling’ verrichten, waarna er gezamenlijk werd geproost op een mooie, groene toekomst.

EnergieK Onderdendam is in het traject ondersteund door Kansrijk Groningen en ook de provincie Groningen ondersteunt het lokale initiatief met een gunstige lening. Daarnaast kwam adviserende ondersteuning van de Groninger Energie Koepel (GrEK), dat al vijf jaar ervaring heeft met dergelijke projecten. Dit om te voorkomen dat eerdere fouten weer worden gemaakt en om te zoeken naar oplossingen die problemen in de toekomst moeten voorkomen.

Het dorp is de coöperatie gestart vanwege de financiële voordelen en uiteraard uit klimaatoverwegingen. Daarnaast wil juist Onderdendam, dat voor een groot gedeelte de status van beschermd dorpsgezicht heeft, voorkomen dat er op alle daken in het dorp zonnepanelen komen te liggen.

Het houdt hiermee niet op voor EnergieK Onderdendam. Er zijn gesprekken of er ook een windmolen geplaatst kan worden om collectief windenergie op te wekken. Er zal naar een geschikte plek moeten worden gezocht.

 

Het nieuwe draaien

Datum: 15-09-2018

ONDERDENDAM - Een aanzienlijk deel van het brandstofgebruik binnen Beukema Grondwerken BV komt voor rekening van onze graafmachines. 
Onze medewerkers hebben de cursus 'Het Nieuwe Draaien'  gevolgd om onnodig CO2 uitstoot te voorkomen.